Nagycserkesz Község Önkormányzata 4/2017 (II.28.)önkormányzati rendelete

a vállalkozók iparűzési adójáról szóló 18/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

4/2017.(II.28.)

Önkormányzati rendelet


a vállalkozók iparűzési adójáról szóló 18/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításárólNagycserkesz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A vállalkozók ipaűzési adójáról szóló 18/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek az éves vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.


2. § Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.
PH.

…………………………..                                                                                    ……………………….

      polgármester                                                                                                      Aljegyző