Nagycserkesz Község Önkormányzata 8/2020 (VII.15.)önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2017. (II. 15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzata

Képviselő-testületének8/2020.(VII.15)


Önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2017. (II. 15.) Önkormányzati rendelet módosításárólA szociális a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2017. (II. 15.) Önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése.


2.§ (1) Ez a rendelet 2020.július 30-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2017. (II. 15.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testület Hatáskörében eljáró Nagycserkesz Önkormányzat polgármestere 5/2020.(IV. 29.) rendelete.


Kiss Józsefné

Polgármester

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

jegyzőJelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020.július 15. napon megtörtént.2020. július 15.

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

Jegyző