Nagycserkesz Község Önkormányzata13/2014 (X.27.)önkormányzati rendelete

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2010.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 10. 28

Nagycserkesz Község Önkormányzata

 13/2014. (X.27.)

önkormányzati rendelete


Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2010.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlNagycserkesz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2010.(XI.29.) önkormányzati rendelet.


  1. §. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.


PH.
………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző