Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 02 - 2019. 02. 03

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 3.§ (1) és (2) bekezdésében és a 4.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„3. § (1) Szociális helyzet alapján önkormányzati tulajdonú bérlakás bérletére az a nagykorú magánszemély jogosult, aki keszthelyi lakóhellyel rendelkezik, a hatályos szociális törvényben meghatározott jelentősebb vagyona nincs, és a családban az egy főre jutó havi – jövedelemadóval csökkentett – átlagjövedelme a bérbeadást megelőző 12 hónap alatt

  • egyedülálló esetében nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét,
  • közös háztartásban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét.”


2.§ A Rendelet 40. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„40. § A kérelmezők, az együttköltözők, valamint a bérlők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat lakásbérleti joghoz jutásuk érdekében, illetve bérleti jogviszonyuk fennállása alatt a bérbeadó, valamint a nevében eljáró szerv felhasználhassa és kezelhesse.”


3.§ A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4.§ A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

            

5.§  A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

          

6.§ A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

             

7.§  A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


8.§  A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


9.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


            Ruzsics Ferenc                                                              Dr. Horváth Teréz

             polgármester                                                                          jegyző

1. melléklet

2019. évi lakbérek Ft/m2/hó


Szociális alapú lakbér

komfortfokozat

belváros

családi házas, lakótelep

külterületi

vidéki

összkomfortos

496

383

229

229

komfortos

383

294

177

177

félkomfortos

287

221

133

133

komfort nélküli

191

146

87

87Költség alapú lakbér

komfortfokozat

belváros

családi házas, lakótelep

külterületi

vidéki

összkomfortos

845

650

390

390

komfortos

648

499

299

299

félkomfortos

489

376

225

225

komfort nélküli

323

249

149

149Piaci alapú lakbér

komfortfokozat

belváros

családi házas, lakótelep

külterületi

vidéki

összkomfortos

1092

839

504

504

komfortos

838

645

386

386

félkomfortos

633

488

293

293

komfort nélküli

420

332

193

193

                                                                                                                          2. számú melléklet


SZOCIÁLIS CÍMEN BÉRBE ADHATÓ LAKÁSBÉRLEMÉNYEK


Lakóépület címeKESZTHELY

CSERSZEGTOMAJ

Cserszeg u. 3. fsz. 1.

Szőlős u. 1.

Cserszeg u. 6.


Cserszeg u. 18.

ESZTERGÁLYHORVÁTI

Lehel u. 46. fsz.1.

Deák F. u. 19.


KÉTHELY

Hunyadi u. 27.

Lehel u. 46. fsz. 2.

Lehel u. 46. fsz. 3.

Lehel u. 46. fsz. 4.

Lehel u. 46. fsz. 5.


VINDORNYASZŐLŐS

Kossuth u. 6.

Lőtéri u. 1.

Lőtéri u. 3.


ZALAVÁR

Lőtéri u. 5.

Kossuth u. 54.

Lőtéri u. 7.

ZALAVÁR

Petőfi u. 11.

Lőtéri u. 9.

SÁRMELLÉK

Dózsa Gy. u. 183.

Lőtéri u. 11.


Lőtéri u. 13.


Lőtéri u. 15.


Lőtéri u. 17.


Lőtéri u. 19.


Lőtéri u. 21.


Lőtéri u. 23.


Napsugár u. 8/A. fsz. 1., fsz. 2., fsz. 3., fsz. 4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8.

Napsugár u. 8/B. fsz. 1., fsz. 2., fsz. 3., fsz. 4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8.

Napsugár u. 8/C. fsz. 1., fsz. 2., fsz. 3., fsz. 4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8.

Pál u. 1. fsz. 3.


Kárpát u. 16.


Kárpát u. 17.


Kárpát u. 18.


Kárpát u. 19.


Kárpát u. 20.


Sopron u. 39. fsz. 4.


Szendrey major 15.


Transzformátor telep 1. fsz. 1.

Transzformátor telep 1. fsz. 2.  3. számú melléklet

KÖLTSÉGELVEN BÉRBEADHATÓ LAKÓÉPÜLETEK

LAKÁSBÉRLEMÉNYEI


LAKÓÉPÜLET CÍME

KESZTHELYBéri Balogh Á. u. 2/B. 3/10.

Béri Balogh Á. u. 2/B. 3/11.

Béri Balogh Á. u. 3. 3/4.


Fodor u. 16. 3/12.Fodor u. 42. 1/4.

Fodor u. 42. 1/6.

Fodor u. 42. 2/9.

Fodor u. 42. 3/15.

Fodor u. 42. 4/20.

Külső Zsidi út 24.

Lovassy S. u. 1. fsz. 1.

Lovassy S. u. 1. fsz. 2.

Lovassy S. u. 1. fsz. 4.

Lovassy S. u. 1. I/3.


Rákóczi tér 13/A. 2/4.

Rákóczi tér 13/A. 3/1.

Rákóczi tér 13/A. 5/3.

Rákóczi tér 13/A. 5/4.

Rákóczi tér 13/A. 9/3.

Rákóczi tér 13/A. 9/4.

Rákóczi tér 13/B. 1/7.

Rákóczi tér 13/B. 5/6.

Rákóczi tér 13/B. 8/8.

Rákóczi tér 13/B. 9/6.

Rákóczi tér 13/B. 9/8.

Rákóczi tér 14/A. 4/14.

Rózsa u. 9. 1/3.

Szent Miklós u. 5. fsz. 1.

Szent Miklós u. 14/A. 3/11.

Szent Miklós u. 14/A. 3/12.

Szent Miklós u. 14/A. 4/14.

Vaszary K. u. 7/A. 1/2.

Vaszary K. u. 7/A. 3/9.

Vaszary K. u. 7/B. 2/6.

Vaszary K. u. 7/B. 3/11.

Vaszary K. u. 7/B. 4/14.

Vaszary K. u. 11/A. fsz. 1.

Vaszary K. u. 11/A. 4/11.

Vaszary K. u. 11/A. 4/12.

Vaszary K. u. 11/B. fsz. 2.

Vaszary K. u. 11/B. 2/7.

Vaszary K. u. 11/B. 3/10.

Vaszary K. u. 11/B. 3/11.

Vaszary K. u. 18/A. 3/9.

Vaszary K. u. 24/B. 1/4.

Vásár tér 2/B. 1/2.


Vásár tér 6/A. 4/3.

Vásár tér 8/A. 4/13.

Vásár tér 10/A. fsz. 2.

Vásár tér 10/A. fsz. 3.

Vásár tér 10/A. 1/4.

Vásár tér 10/A. 1/5.

Vásár tér 10/A. 2/7.

Vásár tér 10/A. 2/8.

Vásár tér 10/A. 4/14.

Vásár tér 10/A. 4/15.

Vásár tér 10/A. 5/16.

Vásár tér 10/A. 5/17.

Vásár tér 10/A. 7/22.

Vásár tér 10/A. 8/26.

Vásár tér 10/A. 9/28.

Vásár tér 10/B. fsz. 1.

Vásár tér 10/B. 1/4.

Vásár tér 10/B. 1/6.

Vásár tér 10/B. 4/14.

Vásár tér 10/B. 5/18.

Vásár tér 10/B. 6/20.

Vásár tér 10/B. 6/21.

Vásár tér 10/B. 7/22.

Vásár tér 10/B. 8/26.

Vásár tér 10/B. 8/27.

Vásár tér 10/B. 9/28.

Vásár tér 10/B. 9/29.

Vásár tér 10/B. 10/31.

Vásár tér 10/B. 10/33.

Vásás tér 12/A. 4/12.

Vásár tér 12/B. 4/12.

Zsidi út 37. 2/6.

4. számú melléklet

PIACI ALAPON BÉRBEADHATÓ LAKÁSBÉRLEMÉNYEK


LAKÓÉPÜLET CÍME

KESZTHELY


Bakacs u. 8. fsz. 1.

Bakacs u. 8. fsz. 3.

Bakacs u. 8. 1/7.

Bakacs u. 8. 2/9.

Bakacs u. 10. 1/3.

Bem J. u. 21. fsz. 3.

Bem J. u. 21. fsz. 5.

Bem J. u. 21. fsz. 6.

Deák F. u. 49. fsz. 1.

Deák F. u. 49. fsz. 2.

Erzsébet királyné útja 36. fsz. 2.

Georgikon u. 4. fsz. 2.

Herman O. u. 1/B. fsz. 2.

Kastély u. 3. fsz. 3.

Kastély u. 4. fsz. 1.

Kastély u. 8. fsz. 1.

Kastély u. 8. fsz. 2.

Kastély u. 16. fsz. 1.

Kastély u. 16. fsz. 2.

Kisfaludy u. 2. 1/2.

Kisfaludy u. 2. 1/3.

Kisfaludy u. 2. 1/4.

Kisfaludy u. 2. 1/5.

Kisfaludy u. 14. fsz. 1.

Kisfaludy u. 14. fsz. 2.

Kisfaludy u. 14. fsz. 3.

Kisfaludy u. 14. fsz. 4.

Kisfaludy u. 14. fsz. 5.

Kossuth L. u. 2. fsz. 1.

Kossuth L. u. 2. fsz. 2.

Kossuth L. u. 2. fsz. 5.

Kossuth L u. 3. 1/3.

Kossuth L u. 3. 1/4.

Kossuth L u. 3. 1/5.

Kossuth L u. 3. 1/6.

Kossuth L. u. 5. 1/2.

Kossuth L. u. 5. 1/3.

Kossuth L. u. 11. 1/2.

Kossuth L. u. 12. 1/2.

Kossuth L. u. 12. 1/1.

Kossuth L. u. 12. 2/1.

Kossuth L. u. 12. 2/2.

Kossuth L. u. 13. 1/3.

Kossuth L. u. 13. 1/4.

Kossuth L. u. 22. fsz. 1.

Kossuth L. u. 22. fsz. 2.

Kossuth L. u. 22. fsz. 3.

Kossuth L. u. 22. 1/4.

Kossuth L. u. 22. I/5.

Kossuth L. u. 22. 1/6.

Kossuth L. u. 22. I/7.

Kossuth L. u. 24. fsz. 1.

Kossuth L. u. 24. 1/7.

Kossuth L. u. 24. 1/9.

Kossuth L. u. 24. 1/10.

Kossuth L. u. 24. 1/11.

Kossuth L. u. 24. 2/12.

Kossuth L. u. 30. 1/4.

Kossuth L. u. 31. fsz. 1.

Kossuth L. u. 31. fsz. 2.

Kossuth L. u. 31. fsz. 3.

Kossuth L. u. 31. fsz. 4.

Kossuth L. u. 41. fsz. 1.

Kossuth L. u. 41. fsz. 2.

Kossuth L. u. 41. fsz. 3.

Kossuth L. u. 41. fsz. 4.

Kossuth L. u. 41. fsz. 5.

Kossuth L. u. 41. 1/6.

Kossuth L. u. 43. fsz. 2.

Kossuth L. u. 43. fsz. 3

Kossuth L. u. 43. fsz. 4

Kossuth L. u. 43. fsz. 5.

Kossuth L. u. 43. 1/1.

Kossuth L. u. 43. 1/2.

Kossuth L. u. 44. fsz. 7.

Kossuth L. u. 44. fsz. 8.

Kossuth L. u. 89. fsz. 1.

Kossuth L. u. 89. fsz. 2.

Kossuth L. u. 89. fsz. 3.

Kossuth L. u. 89. 1/5.

Kossuth L. u. 89. 1/6.

Nádor u. 11.

Szalasztó u. 12. fsz. 1

Szalasztó u. 12. fsz. 2.

Szalasztó u. 12. 1/3.
5. számú melléklet


LAKÁSBÉRLEMÉNYEK ÖVEZET SZERINTI BESOROLÁSA

BELVÁROSI ÖVEZET

Bercsényi u., Eötvös u., Kossuth L.u., Balaton u., Petőfi u., Rákóczi u., Gelencsér u., Fuvaros u., Lehel u., Kastély u. és Georgikon által körülhatárolt terület


Bakacs u. 8.

Kossuth L. u. 12.

Bakacs u. 10.

Kossuth L. u. 13.

Bem J. u. 21.

Kossuth L. u. 14.

Deák F. u. 49.Kossuth L. u. 22.

Erzsébet királyné útja 36.

Kossuth L. u. 24.

Georgikon u. 4.

Kossuth L. u. 31.

Kastély u. 3.

Kossuth L. u. 41.

Kastély u. 4.

Kossuth L. u. 43.

Kastély u. 6.

Kossuth L. u. 44.

Kastély u. 8.

Kossuth L. u. 89.

Kastély u. 16.

Nádor u. 11.

Kisfaludy u. 2.


Kisfaludy u. 14.

Szalasztó u. 12.Kossuth L. u. 2.


Kossuth L. u. 3.


Kossuth L. u. 5.
Kossuth L. u. 11.LAKÓTELEPI INGATLANOK


Béri Balogh Á. u. 2.

Vaszary K. u. 24.

Béri Balogh Á. u. 3.

Vásár tér 2.Fodor u. 16.

Vásár tér 6.


Vásár tér 8.


Vásár tér 10.

Fodor u. 42.

Vásár tér 12.

Napsugár u. 8.

Zsidi út 37.

Rákóczi tér 13.


Rákóczi tér 14.


Rózsa u. 9.Szent Miklós u.5.


Szent Miklós u. 14.


Vaszary K. u. 7.


Vaszary K. u. 11.


Vaszary K. u. 18.CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK

Cserszeg u. 3.

Cserszeg u. 6.

Cserszeg u. 18.

Kastély u. 16.


Herman O. u. 1/B.


Lehel u. 46.


Lovassy S. u. 1.


Pál u. 1.

Sopron u. 39.

KÜLSŐ ÖVEZET

VIDÉKI INGATLANOK

Kárpát u.

Cserszegtomaj

Külső Zsidi út 24.

Lőtéri u.

Esztergályhorváti

Sármellék

Szendrey major 15.

Kéthely

Transzformátor telep 1.

Vindornyaszőlős


Zalavár
6. sz. melléklet


El nem idegeníthető lakások2022. december 31. napjáig:


Napsugár u. 8/A.

Napsugár u. 8/B.

Napsugár u. 8/C.


2027. június 30. napjáig:


Lőtéri u. 1.

Lőtéri u. 3.

Lőtéri u. 5.

Lőtéri u. 7.

Lőtéri u. 9.

Lőtéri u. 11.

Lőtéri u. 13.

Lőtéri u. 15.

Lőtéri u. 17.

Lőtéri u. 19.

Lőtéri u. 21.

Lőtéri u. 23.


2028. október 30. napjáig:


Szent Miklós u. 5. fsz. 1.Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről alkotott Ök. rendeletében rögzített lakások.

Mellékletek