Nagycserkesz Község Önkormányzata 5/2019 (V.30.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 05. 31 - 2019. 12. 31

Nagycserkesz Község Önkormányzata

5/2019. (V.30.)

önkormányzati rendelete


a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjárólNagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380 forintban állapítja meg. 


2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-napjától kell alkalmazni. 


  1. § Ez a rendelet 2019. december 31. hatályát veszti. 


Nagycserkesz, 2019. május 30. 
………………………………………

…………………………………..

Dr. Varga Attila

Kiss Józsefné

KÖH aljegyző

polgármester