Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 3/2016. (V.30.)

önkormányzati rendelete


a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


291.477 E Ft

Költségvetési bevétellel

266.978 E Ft

Költségvetési kiadással

24.499 E Ft

27.573 E Ft


57.072 E Ft

Költségvetési egyenleggel

Finanszírozási egyenleggel


költségvetési maradvánnyal


hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

(1) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2015. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2014. évi teljesítési adatokat is (1. tájékoztató tábla).

(2) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (2. tájékoztató tábla).

(3) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2015-ben nem nyújtott (3. tájékoztató tábla).

(4) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (4. tájékoztató tábla).

(5) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (5. tájékoztató tábla).

(6) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (6. tájékoztató tábla).

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását

a) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (7.1. tájékoztató tábla),

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (7.2. tájékoztató tábla),

c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről („0”-ra leírt, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány) (7.3. tájékoztató tábla), függő követelésekkel, kötelezettségekkel az Önkormányzat nem rendelkezik (7.4. tájékoztató tábla).

(8) Az Önkormányzatnak tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2015. évben (8. tájékoztató tábla).

(9) A pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4.§ (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat aljegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.PH.


Dr. Varga Attila

Kiss Józsefné

                               KÖH aljegyző

polgármester