Nagycserkesz Község Önkormányzata 8/2017.(VII.4.)önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2017. 07. 05

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8/2017.(VII. 4) 

önkormányzati rendelete


a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL


Nagycserkesz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályait a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.PH.


………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék

Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017.július 4-ei napon megtörtént.

Nagycserkesz, 2017.július 4.


                                                                                                                                           .....................................

                                                                                                                                                   Dr. Varga Attila

                                                                                                                                                        Aljegyző