Nyírtass község képviselő testületének 9/2019 (XI.12..) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2019. 11. 12

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete:


az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 27. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület kettő alpolgármestert választ. A képviselő-testület saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, egy társadalmi megbízatású  alpolgármestert nem a saját tagjai közül választ.”


2. §


Az SZMSZ 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 tagból áll, a bizottság elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő, 2 tagja nem képviselő bizottsági tag.”
3. §


Az SZMSZ 30. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „A Szociális Ügyi Bizottság 4 tagból áll, a bizottság elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő, 1 tagja külsős bizottsági tag.”


4. §


Záró és vegyes rendelkezések


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Győri János                                                          Jenei Erzsébet                 

   jegyző                                                                  polgármester


A rendeletet kihirdettem: 2019. november 12. napján.Győri János

jegyző