Nyírtass község képviselő testületének 12/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2017. 10. 12

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


12/2017. (X. 11.)


önkormányzati rendelete


az egészségügyi alapellátási körzetekről


Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


(1) Nyírtass Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület):

a) háziorvosi (vegyes),

b) védőnői,

c) fogorvosi és

d) iskola-egészségügyi

egészségügyi alapellátást működtet.


(2) A Képviselő-testület gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.


2.§


A háziorvosi egészségügyi alapellátás körzete Nyírtass Község és Berkesz Község közigazgatási területére terjed ki Nyírtass községi központtal, a körzet vegyes körzet.


3.§


A védőnői egészségügyi alapellátás körzete Nyírtass Község közigazgatási területére terjed ki.


4.§


Az iskola-egészségügyi egészségügyi alapellátás körzete Nyírtass Község közigazgatási területén működő köznevelési intézményekre terjed ki.


5.§


(1) A fogorvosi alapellátás körzete Gyulaháza és Nyírtass települések közigazgatási területére terjed ki, egy fogorvosi körzetet alkotva, Gyulaháza központtal.


(2) A fogorvosi körzet az iskolafogászati feladatokat is ellátja.6.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogászati ügyeleti ellátást szerződés alapján a Városi Egészségügyi Alapellátás biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2.


(2) Az egészségügyi alapellátás és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás részletes szabályait Nyírtass Község Önkormányzata az önálló orvosi, illetve fogorvosi tevékenységet ellátó szolgáltatóval kötött feladat-ellátási és feladat-átvállalási, illetve vállalkozási szerződésben szabályozza.


(3) A közös ellátási körzetek vonatkozásában a résztvevő Önkormányzatok a feladatellátásra megállapodást kötnek.


7.§


(1) Ez a rendelet 2017. október 12. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete.
                  Jenei Erzsébet                                                                    Dr. Bíró Róbert

                   polgármester                                                                            jegyzőJelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2017. 10. 11.

Dr. Bíró Róbert

jegyző