Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 08. 31- 2017. 10. 11

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

2016.08.31.

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Nyírtass Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület):

a) háziorvosi,

b) védőnői,

c) fogorvosi és

d) iskola-egészségügyi

egészségügyi alapellátást működtet.

(2) A Képviselő-testület gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.

2. § A háziorvosi egészségügyi alapellátás körzete Nyírtass Község és Berkesz Község közigazgatási területére terjed ki Nyírtass községi központtal.

3. § A védőnői egészségügyi alapellátás körzete Nyírtass Község közigazgatási területére terjed ki.

4. § Az iskola-egészségügyi egészségügyi alapellátás körzete Nyírtass Község közigazgatási területén működő köznevelési intézményekre terjed ki.

5. § (1) A fogorvosi alapellátás körzete Gyulaháza és Nyírtass települések közigazgatási területére terjed ki, egy fogorvosi körzetet alkotva, Gyulaháza központtal.

(2) A fogorvosi körzet az iskolafogászati feladatokat is ellátja.

6. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogászati ügyeleti ellátást szerződés alapján a Városi Egészségügyi Alapellátás biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2.

(2) Az egészségügyi alapellátás és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás részletes szabályait Nyírtass Község Önkormányzata az önálló orvosi, illetve fogorvosi tevékenységet ellátó szolgáltatóval kötött feladat-ellátási és feladat-átvállalási, illetve vállalkozási szerződésben szabályozza.

(3) A közös ellátási körzetek vonatkozásában a résztvevő Önkormányzatok a feladatellátásra megállapodást kötnek.

7. § Ez a rendelet 2016. augusztus 31. napján lép hatályba.

Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2016. augusztus 31.

Dr. Bíró Róbert
jegyző