Nyírtass község képviselő testületének 13/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 12

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


13/2017. (X. 11.)


önkormányzati rendelete


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 20 %-a.


  1. §


(1) Ez a rendelet 2017. október 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti a 8/2001. (IX. 01.) Kt. számú önkormányzati rendelet.
                     Jenei Erzsébet                                                                     Dr. Bíró Róbert

                      polgármester                                                                            jegyzőJelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2017. október 11.

Dr. Bíró Róbert

jegyző