Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 17

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét    531 289 ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

2. § A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                         254 311 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           105 413 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  26 584 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               107 538 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           9 464 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        5 312 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                      71 524 e Ft

      ba) kisajátítás,                                                                                       19 859 e Ft

      bb) felújítások                                                                                      37 627 e Ft   

      bc)  tárgyi eszköz beszerzés                                                                 13 938 e Ft

      bd) részesedés vásárlás                                                                              100 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                            5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                             

e)  elvonások, visszafizetések                                                                    14 862 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

      a,  bevételeit      531 289 ezer Ft-ban

      b,  kiadásait       531 289 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám -előirányzata 15 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.


(4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét   520 465  ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

(5) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


a) működési költségvetés                                                                       286.400 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            22 986 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 4 562  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              83 744  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       10 189  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    5 312  e Ft

      af) intézményfinanszírozás                                                              116 776  e Ft

      ag) elvonások, visszafizetések                                                           14 862  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                   71 442 e Ft

      ba) ebből útfelújítás                                                                            37 627 e Ft

      bb) ebből kisajátítás Ipari Park                                                           19 859 e Ft    

      bc) egyéb                                                                                            13 956 e Ft        

c) finanszírozási kiadások                                                                          5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                185 469 e Ft


 (6)  A   közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata   8 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

(7)  Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala   költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 55 226 ezer Ft-ban állapítja meg.                                                                  

(8) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 55 226 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

           

      a) személyi jellegű kiadások:                                                             40 521 e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                10 163 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                                   4 807 e Ft

      e) felhalmozási kiadások:                                                                         82  e Ft

           

(9) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét   72 752 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait   82.875   ezer Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


      a) személyi jellegű kiadások:                                                            41 906  e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               11 859 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                                 18 987 e Ft


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Pásztor János                                                         dr. Szabó Enikő

            polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző

                                                                                                           1.sz. mellékletGyöngyöshalász Községi Önkormányzat

3/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

I/3. sz.

Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása

I/4. sz.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

I/5. sz.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

II/3. sz.

Fejlesztési kiadások kimutatása célonként

II/4. sz.

Tartalékokról szóló kimutatás

II/5. sz.

Létszámkimutatás

II/6. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

III/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

.
IV. fejezet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetése

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

IV/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv