Nyírtass község képviselő testületének 8/2020 (VII.21..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2020. 09. 01

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Nyírtass Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások


1.§


Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény (Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény 4522 Nyírtass, Dózsa út 35. továbbiakban: Nyeszi) által biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:


a) az étkeztetés,

b) a házi segítségnyújtás,

c) a családsegítés,

d) a nappali ellátás.


  1. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak

2.§


  1. Az Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja bruttó: 1 486- Ft/nap.

(2)   Az Időskorúak nappali ellátása szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege bruttó 50.- Ft/km


3.§

  1. A demens nappali ellátás intézményi térítési díja bruttó: 1 121- Ft/nap
  2. A demens nappali ellátás szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege bruttó 50.- Ft/km.

4.§

  1. Étkeztetés intézményi térítési díja bruttó: 370- Ft/fő/adag
  2. Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető:

a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 32,5 %-kal.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 19 %-kal.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében a személyi térítési díj nem csökkenthető.

(3) A kiszállítás díja 80 Ft/nap/háztartás.

(4) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető, amennyiben a szolgáltatást kiszállítással veszik igénybe:

a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 27 %-kal.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 16 %-kal.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében nem csökkenthető.

5.§

 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait:

a) személyi gondozás esetén: 243- Ft/óra

b) szociális segítés esetén: 243- Ft/óra

c) szociális segítés+személyi gondozás esetén: 243- Ft/óra


összegben határozza meg.6.§


A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja: 850.- forint/nap


  1. Záró rendelkezések


8.§


(1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet.

          Jenei Erzsébet                                                                 Győri János

           polgármester                                                                        jegyző


A rendeletet kihirdettem: Nyírtass, 2020. július 21.


Győri János

jegyző