Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelete

A parkolásról

Hatályos: 2012. 07. 27

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 42.§-ában felhatalmazás alapján a helyi parkolási viszonyok szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.

A rendelet hatálya


Gyöngyöshalász község közigazgatási területének közterületeire terjed ki.

2.§

(1) Az önkormányzat a nevelési és oktatási intézményei, valamint a Községháza előtt az önkormányzat területén az intézmények előtti közterületen parkolóhelyet biztosít.


(2) A meglévő parkolóhelyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.


Gyöngyöshalász, 2012. július 26.                        Szabó Ferenc                                            dr. Simon Petra

                        polgármester                                                     jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. július 27. napján


                                   Dr. Simon Petra

                                          jegyző1. számú mellékletParkolóhelyek1. gyöngyöshalászi 1046. hrsz. alatti ingatlan előtti közterület

Széchenyi István Általános Iskola (Gyöngyöshalász, Széchenyi út 1.) előtti közterület


2. gyöngyöshalászi 976. és 975/4. hrsz. alatti ingatlanok közötti közterület

Szent Anna téri Óvoda és Konyhával (Gyöngyöshalász, Fő út 15.) szembeni közterület


3. gyöngyöshalászi 976. és 975/4. hrsz. alatti ingatlanok közötti közterület

Művelődési Központtal (Gyöngyöshalász, Fő út 11.) szembeni közterület


4. gyöngyöshalászi 578. hrsz. alatti ingatlan előtti közterület

Községháza (Gyöngyöshalász, Fő út 49.) melletti közterület