Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete

A nemdohányzók védelmének helyi szabályozásáról

Hatályos: 2013. 05. 01

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló XLII. törvény 2/A. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§

A rendelet célja, hogy a dohánytermékek közterületen történő fogyasztásának szabályozásával védelmet nyújtson a nem dohányzók, továbbá az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, valamint, hogy meghatározza a közterületen történő dohányzás rendjét.

2.§

A rendelet hatálya

(1) Gyöngyöshalász község közigazgatási területének közterületeire és köztemetőjének területére terjed ki.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöshalász község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.

3.§

Dohányzással kapcsolatos tilalmak

Tilos a dohányzás:

a) a közterületeken található játszótereken (Szent Anna tér, Szent Erzsébet tér),

b) a tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve kijelölt várakozó helyeken, valamint ezek 5 méteres körzetében,

c) bölcsődék, óvodák, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 5 méteres körzeten belül,

d) a vallási szertartás végzésére szolgáló épület (templom) bejáratától számított 5 méteres körzeten belül,

e) a temető területén belül.

...

5.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.