Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község Bora kitüntető cím adományozásáról

Hatályos: 2012. 08. 28

Gyöngyöshalász községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában, és a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „Gyöngyöshalász község bora” cím létesítéséről és odaítéléséről az alábbi rendeletet alkotja:


A díj alapításáról

1. §


A képviselő-testület a község elismeréseként „Gyöngyöshalász község bora” díjat alapít.


2. §

(1) A kitüntető cím évente egy alkalommal adható.

(2) A címért induló programon azok a polgárok vehetnek részt

  • akik a község borversenyén részvettek,
  • akik gyöngyöshalászi szőlőültetvénnyel és (szőlő) származási bizonyítvánnyal rendelkeznek.


(1) A község bora cím odaítélésének speciális feltételei:

a.) A szakértő zsűri a bort a legnagyobb pontszámmal értékeli.

b.) Gyöngyöshalász község közigazgatási területén termelt szőlőből készült.

c.) Származási bizonyítvánnyal rendelkezik.

Az adományozás rendje

3. §


A borversenyen a borok bírálatát szakértőkből álló bizottság végzi, mely az értékelés alapján oklevelet ad ki.


4. §


A szakértői bizottság általi szakvélemény alapján a Hegyközség javaslatot tesz a címre érdemes borra, illetve azok tulajdonosára, előállítójára. A díjat a képviselő-testület ítéli oda.

Az elismerő cím átadása, nyilvánosságra hozatala

5. §


  1. A díjat évente 1 személy kaphatja meg.


  1. Az elismerésben részesülők nevét, címét a helyi újságban és a honlapon közzé kell tenni.


  1. A díjat ünnepélyes keretek között a község polgármestere adja át, minden év augusztus 20-án.


  1. A díj átadásáról szóló díszokiratot a polgármester és a jegyző írja alá.

6. §


(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.


Gyöngyöshalász, 2012. augusztus 27.Szabó Ferenc                                                Dr. Simon Petra                                                           polgármester                                                         jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 28. napján


                                   Dr. Simon Petra

                                          jegyző