Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.26.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint elfogadja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 309.856 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés 229.660 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 109.828 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.742 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 68.490 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.300 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4.300 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.700 e Ft

ba) kisajátítás, 20.000 e Ft

bb) felújítások 12.700 e Ft

bc) tárgyi eszköz beszerzés 1.000 e Ft

c) finanszírozási kiadások 5.123 e Ft

d) tartalék 30.073 e Ft.

e) elvonások, visszafizetések 11.300 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

a) bevételeit 309.856 ezer Ft-ban

b) kiadásait 309.856 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám -előirányzata 15 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 297.481 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 228.585 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 30.611 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.026 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 40.481 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.300 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4.300 e Ft

af) intézményfinanszírozás 116.567 e Ft

ag) elvonások, visszafizetések 11.300 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.700 e Ft

ba) ebből útfelújítás 12.700 e Ft

bb) ebből Ipari Park 20.000 e Ft

c) finanszírozási kiadások 5.123 e Ft

d) tartalék 30.073 e Ft.

(6) A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 8 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

(7) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 49.690 ezer Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 49.690 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 34.012 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.301 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 6.377 e Ft

e) felhalmozási kiadások -

(9) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 79.252 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 79.252 ezer Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 45.205 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.415 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 21.632 e Ft

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.