Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint  elfogadja:


1.§.


1.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 309.856 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§.


2.§. (1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                                   229.660 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                     109.828 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         27.742 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                        68.490 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                19.300 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               4.300 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              33.700 e Ft

      ba) kisajátítás,                                                                            20.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                             12.700 e Ft   

      bc)  tárgyi eszköz beszerzés                                                          1.000 e Ft

     

c) finanszírozási kiadások                                                                                      5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                             30.073 e Ft.

e)  elvonások, visszafizetések                                                                              11.300 e Ft


(2)  A képviselő-testület az  önkormányzat  2016. évi összesített költségvetési

      a,  bevételeit      309.856 ezer Ft-ban

      b,  kiadásait       309.856 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám -előirányzata 15 fő, a  közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12 fő.
(4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét   297.481  ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

(5) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú  melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete  tartalmazza  az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                                   228.585 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       30.611 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             6.026  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                          40.481  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  19.300  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 4.300  e Ft

      af) intézményfinanszírozás                                                          116.567  e Ft

      ag) elvonások, visszafizetések                                                      11.300  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               33.700 e Ft

      ba) ebből útfelújítás                                                                      12.700 e Ft

      bb) ebből Ipari Park                                                                       20.000 e Ft    

      c) finanszírozási kiadások                                                                                5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                            30.073  e Ft.(6)  A   közfoglalkoztatottak nélküli  létszám-előirányzata   8 fő, a  közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12  fő a  II/5. számú mellékletnek megfelelően.


(7)  Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala   költségvetési szervének  2016. évi  bevételi és kiadási főösszegét 49.690 ezer Ft-ban  állapítja meg.                                                                     


 (8) A  költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 49.690 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

           

      a) személyi jellegű kiadások:                               34.012 e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                    9.301 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                   6.377 e Ft

      e) felhalmozási kiadások                                            -

           


(9) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét           79.252 ezer Ft-ban állapítja meg.


(10) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait   79.252   ezer Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


      a) személyi jellegű kiadások:                                 45.205  e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                    12.415 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                     21.632 e Ft

3.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.            Pásztor János                                                        Dr. Szabó Enikő

            polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. február 25.          Dr. Szabó Enikő

                            jegyző

                                                                                                          1.sz. mellékletGyöngyöshalász Községi  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló /2016.(II. .) önkormányzat

Rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

I/3. sz.

Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása

I/4. sz.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

I/5. sz.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

II/3. sz.

Fejlesztési kiadások kimutatása célonként

II/4. sz.

Tartalékokról szóló kimutatás

II/5. sz.

Létszámkimutatás

II/6. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

III/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

.
IV. fejezet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetése

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

IV/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv