Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019.(XI.8.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 08 - 2019. 11. 09

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (6) bekezdés b.) pont második francia bekezdés helyébe az alábbi francia bekezdés lép:

„- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság


2. § A Rendelet 11. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


3. § A Rendelet 20. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


4. § A Rendelet 27. § (4) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


5. § A Rendelet 31. § (10) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


6. § A Rendelet 33. § (6) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


7. § A Rendelet 44. § (2) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


8. § A Rendelet 52. § (4) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


9. § A Rendelet 57. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


10. § A Rendelet 61. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


11. § A Rendelet 63. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottság” szöveg helyébe „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép. 


12. § (1) A Rendelet 3. melléklete I. „Pénzügyi, Jogi Bizottság” elnevezés helyébe I. „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” elnevezés lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete I./2. pont „Pénzügyi, Jogi Bizottság” elnevezés helyébe I. „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” elnevezés lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet II./2/VII./a) pontban a „Pénzügyi, Jogi Bizottsággal” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. melléklet II./2/16. pontban a „Pénzügyi, Jogi Bizottsággal” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal” szövegrész lép.


13. § A Rendelet 4. melléklete hatályát veszti.


14.§ (1) Jelen rendelet 2019. november 8. napján 11.02 órakor lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Nagy Bálint                                             Dr. Skoda Lilla

polgármester                                                aljegyző