Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 26

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:  

  • Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalra,
  • Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központra.

Az önkormányzat  2016. évi  összesített költségvetésének teljesítése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét  550 978 ezer Ft,

b) kiadási főösszegét   550 978 ezer Ft-ban állapítja meg.

3.§ A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési

                  a)  bevételeit    550 978 ezer Ft-ban

                  b)  kiadásait     547 068 ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                                  248 179 E Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               104 113 E Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      26 700 E Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   101 970 E Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             10 189  E Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           5 207  E Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             71 588 E Ft

      ba) beruházások,                                                                      71 588 E Ft

c) elvonások és befizetések                                                                               19 985 E Ft     

d) finanszírozási kiadások                                                                                   5 123 E Ft

e) tartalékok                                                                                                     202 194 E Ft

6.§ Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/3. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 32 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma  13 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat  2016. évi  elemi költségvetési beszámolója


9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése teljesítésének

         a) bevételi főösszegét   539 779 ezer Ft-ban

         b) kiadási főösszegét    539 779 ezer Ft-ban állapítja meg.

10.§ Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete tartalmazza.

12.§ A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 13  fő.

13.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/3. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 4. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/5 melléklet tartalmazza.


                                                             III. fejezet

Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója


14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2016. évi költségvetése teljesítésének

      a) bevételi főösszegét 55 215 ezer Ft-ban

      b) kiadási főösszegét 55 898 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

16.§ A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

17.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  létszámát 14 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

18.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást III/6. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet


Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési beszámolója


19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetése teljesítésének

       a) bevételi főösszegét  72 749 ezer Ft-ban

       b) kiadási főösszegét   68 155 ezer Ft-ban állapítja meg.

20.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

21.§ A  költségvetési szerv 2016. évi működési kiadási  előirányzatainak teljesítését  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza.

22.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  létszámát  17 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását az IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást  IV/6. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Pénzmaradvány


24. § (1) Az Önkormányzat a 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 207 752 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:


PH maradványa                                                                                           64 E Ft

Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ maradványa                   0 E Ft

Önkormányzat maradványa                                                               207 688 E Ft

VII. fejezet

Záró rendelkezések


25.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


            Pásztor János                                                             Dr.Szabó Enikő

            Polgármester                                                                      jegyzőZáradék: A rendelet kihirdetve 2017. május 26. napján.


Dr. Szabó Enikő

                   jegyző


Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat 2016. évi

zárszámadásáról szóló 9/2017.(V.26.) önkormányzat

rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített zárszámadása:

I/1. sz.

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/3. sz.

Önkormányzat összevont mérlege

I/4. sz.

Önkormányzat vagyonkimutatás


II. fejezet

Önkormányzat zárszámadás

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

II/3. sz.

Pénzeszközök változása

II/4. sz.

Maradvány

II/5. sz.

EredménykimutatásIII. fejezet

Polgármesteri Hivatal zárszámadás

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2.. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként

III/3. sz.

Létszámkimutatás

III/4. sz.

Pénzeszközök változása

III/5. sz.

Maradvány

III/6. sz.

Eredménykimutatás


IV. fejezet

Általános Művelődési Központ zárszámadása

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

IV/3. sz.

Létszámkimutatás

IV/4. sz.

Pénzeszközök változása

IV/5. sz.

Maradvány

IV/6. sz.


Eredménykimutatás