Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 20

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016.05.20.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalra,

2. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központra.

Az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 692.695 ezer Ft,

b) kiadási főösszegét 692.695 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési

a) bevételeit 677.279 ezer Ft-ban

b) kiadásait 597.002 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § . Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés 543.050 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 102.314 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.221 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 390.676 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.572 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 9.267 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 49.242 E Ft

ba) beruházások, 13.992 E Ft

bb) felújítások 35.250 E Ft

c) finanszírozási kiadások 143.816 E Ft.

6. § Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/3. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 32 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 13 fő.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetési beszámolója

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 664.158 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 585.130 ezer Ft-ban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése kiemelt működési és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 392.094 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 6.632 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.441 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 362.182 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.572 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 9.267 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 49.220 E Ft

ba) beruházások, 13.970 E Ft

bb) felújítások 35.250 E Ft

c) finanszírozási kiadások 143.816 E Ft.

12. § A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 13 fő.

13. § A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/3. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 4. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/5 melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 75.973 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 74.993 ezer Ft-ban állapítja meg.

15. § A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

16. § A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 74.993 E Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 55.553 E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.790 E Ft

c) dologi jellegű kiadások: 6.628 E Ft

d) felhalmozási kiadások 22 E Ft

17. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 15 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

18. § . A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást III/6. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési beszámolója

19. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 76.254 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 75.985 ezer Ft-ban állapítja meg.

20. § A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

21. § (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 75.985 ezer Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 40.129 E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.990 E Ft

c) dologi jellegű kiadások: 21.866 E Ft

d) egyéb működési célú kiadások -

e) felhalmozási kiadások - E Ft

22. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 17 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

23. § A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását az IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást IV/6. számú melléklete tartalmazza.

V. Fejezet

Pénzmaradvány

24. § (1) Az Önkormányzat a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 80.273 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

a) PH maradványa 979 E Ft

ab) Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ maradványa 268 E Ft

ac) Önkormányzat maradványa 79.026 E Ft

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.