Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 20

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:  

  1. Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalra,
  2. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központra.

Az önkormányzat  2015. évi  összesített költségvetésének teljesítése


2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét  692.695 ezer Ft,

b) kiadási főösszegét   692.695 ezer Ft-ban állapítja meg.


3.§ (1)  A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési

                  a)  bevételeit    677.279 ezer Ft-ban

                  b)  kiadásait     597.002 ezer Ft-ban állapítja meg.


4.§. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.


5.§.  (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                                  543.050 E Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               102.314 E Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       28.221 E Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   390.676 E Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             12.572  E Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                            9.267  E Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             49.242 E Ft

      ba) beruházások,                                                                      13.992 E Ft

      bb) felújítások                                                                          35.250 E Ft

     

c) finanszírozási kiadások                                                                                143.816 E Ft.


6.§ Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/3. számú melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.8.§ Az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 32 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma  13 fő.


II. fejezet

Az önkormányzat  2015. évi  elemi költségvetési beszámolója


9.§  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése teljesítésének

         a) bevételi főösszegét   664.158 ezer Ft-ban

         b) kiadási főösszegét    585.130 ezer Ft-ban állapítja meg.


10.§ Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.


11.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi elemi költségvetése kiemelt működési és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete tartalmazza  az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                                  392.094 E Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                   6.632 E Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        1.441  E Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  362.182  E Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            12.572  E Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          9.267  E Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           49.220  E Ft

      ba  beruházások,                                                                      13.970 E Ft

      bb) felújítások                                                                         35.250 E Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                143.816  E Ft.


12.§  A   közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 13  fő.


13.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/3. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 4. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/5 melléklet tartalmazza.


III. fejezet

Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója


14.§  (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2015. évi költségvetése teljesítésének

      a) bevételi főösszegét 75.973 ezer Ft-ban

      b) kiadási főösszegét 74.993 ezer Ft-ban állapítja meg.


15.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.


16.§  A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 74.993 E Ft összegben az alábbiak szerint:

                                                                                                                          

      a) személyi jellegű kiadások:                                                55.553 E Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   12.790 E Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                     6.628 E Ft

          d) felhalmozási kiadások                                                             22 E Ft

     

17.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  létszámát 15 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.


18.§. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást  III/6. számú melléklete tartalmazza.           IV. fejezet


Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési beszámolója


19.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetése teljesítésének

       a) bevételi főösszegét  76.254 ezer Ft-ban

       b) kiadási főösszegét   75.985 ezer Ft-ban állapítja meg.


20.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.


21.§ (1)  A  költségvetési szerv 2015. évi működési kiadási  előirányzatainak teljesítését  75.985   ezer Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

      a) személyi jellegű kiadások:                                               40.129  E Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    13.990 E Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                    21.866 E Ft

      d) egyéb működési célú kiadások                                          -    

      e) felhalmozási kiadások                                                        -        E Ft


22.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  létszámát  17 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.


23.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását az IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást  IV/6. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Pénzmaradvány


24.§

(1) Az Önkormányzat a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 80.273 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:


PH maradványa                                                                                      979 E Ft

Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ maradványa             268 E Ft

Önkormányzat maradványa                                                               79.026 E FtVII. fejezet

Záró rendelkezések25.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.            Pásztor János                                                             Dr.Szabó Enikő

            Polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016.05.20.


Dr. Szabó Enikő

                   jegyző
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat 2015. évi

zárszámadásáról szóló 8/2016. (V.20.) önkormányzat

rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített zárszámadása:

I/1. sz.

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/3. sz.

Önkormányzat összevont mérlege

I/4. sz.

Önkormányzat vagyonkimutatás


II. fejezet

Önkormányzat zárszámadás

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

II/3. sz.

Pénzeszközök változása

II/4. sz.

Maradvány

II/5. sz.

EredménykimutatásIII. fejezet

Polgármesteri Hivatal zárszámadás

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2.. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként

III/3. sz.

Létszámkimutatás

III/4. sz.

Pénzeszközök változása

III/5. sz.

Maradvány

III/6. sz.

Eredménykimutatás


IV. fejezet

Általános Művelődési Központ zárszámadása

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

IV/3. sz.

Létszámkimutatás

IV/4. sz.

Pénzeszközök változása

IV/5. sz.

Maradvány

IV/6. sz.


Eredménykimutatás