Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítéséről szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 28 - 2013. 09. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. számú törvény (a továbbiakban Lt.) 54.§ (1), (3), illetve az 58.§ (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítéséről szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1.§ A Rendelet 1. számú, a „Képviselő-testületi döntés alapján nem elidegeníthető ingatlanok” című mellékletének 17. sorszámú, az 1091 helyrajzi számú, Kossuth L. u. 29. című ingatlanra vonatkozó sora törlésre kerül.2.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Ruzsics Ferenc                                                                    Dr. Horváth Teréz  

              polgármester                                                                                 jegyző