Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28 - 2019. 06. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 3. § (1) és (2) bekezdésében és a 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. számú mellékletében a „Kastély u. 3. fsz. 3.” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 8. számú mellékletében a „Kastély u. 3.” szövegrész.


2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

          Ruzsics Ferenc                                                                        Dr. Horváth Teréz

            polgármester                                                                                    jegyző