Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 25 - 2021. 02. 26

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.486.369 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            3.958.518 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  8.444.887 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-négyszáznegyvennégymillió-nyolcszáznyolcvanhétezer forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                               8.339.916 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                104.971 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     8.444.887 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-négyszáznegyvennégymillió-nyolcszáznyolcvanhétezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.853.547 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-nyolcszázötvenhárommillió-ötszáznegyvenhétezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2020. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.423.310 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.487.759 eFt,

c) működési hiány:                                                    1.064.449 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2020. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:            1.063.059 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             3.852.157 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                               2.789.098 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                   1.793.261 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.693.108 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                       0 eFt.


( 5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                                 1.746.507 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                        6.593.409 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.”


„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2020. évi összes bevétele és kiadása 8.444.887 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 417 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. május 31. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. május 31. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. május 31. napjáig 5 fő határozott időtartamú. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”


3. § A Rendelet 5. § (1) – (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 195.974 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 36.824 eFt. Az általános tartalékból 29.594 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.663 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 567 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.”


4. § A Rendelet 1-10., 12., 17. és 18. mellékletei helyében ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.


5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2020. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Nagy Bálint

Dr. Gábor Hajnalka

polgármester

jegyző