Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15 - 2018. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában rögzített felhatalmazás alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1.§ (1) A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„24. § (1) A hajléktalanok nappali ellátását – az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján – a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány (Keszthely, Bakacs u. 8.) biztosítja. A nappali ellátás a hét minden napján legalább 8 óra és 18 óra között vehető igénybe. A téli hónapokban a hideg miatt beállt krízishelyzet esetén fenntartói döntés alapján az ellátás fenti nyitvatartási időben az Alapítványnál, nyitvatartási időn kívül az Egyesített Szociális Intézmény (Keszthely, Csók I. u. 1/A.) erre a célra kijelölt helyiségében biztosított.”


2.§ (1) Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      (2) Jelen Rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


                                   Ruzsics Ferenc

                     Dr. Horváth Teréz

                                    polgármester

                              jegyző


Mellékletek