Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás szabályairól szóló 15/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 10. 14 - 2018. 10. 15


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§ Hatályát veszti a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás szabályairól szóló 15/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.


2.§ (1) Jelen rendelet 2018. október 14.-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


                        Ruzsics Ferenc                                                          Dr. Horváth Teréz

 polgármester                                                                      jegyző


Mellékletek