Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26 - 2021. 02. 27

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54.§ (1), (3) valamint 58.§ (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. § Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                          Nagy Bálint                                                 Dr. Gábor Hajnalka

                         polgármester                                                           jegyző


1. melléklet


Képviselő-testületi döntés alapján nem elidegeníthető ingatlanok


Sor-

sz.


Hrsz


Utca, házszám

Lakások és

hozzátartozó

helyiségek db.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek db.


Megjegyzés

1.

1127

Bakacs u. 10.


5

2

2.

620

Fő tér 4.


2

2

3.

2036

Kastély u. 4.

3


2

4.

2037

Kastély u. 6.

1


2

5.

2037

Kastély u. 8.

2


2

6.

540

Kisfaludy u. 2.

4

2

2, 3

7.

1156

Kossuth L. u. 1.


3

2

8.

543

Kossuth L. u. 2.

6

5

2, 3

9.

1155

Kossuth L. u. 3.

6

2

2, 3

10.

1154

Kossuth L. u. 5.

4

4

2

11.

573

Kossuth L. u. 10.


5

2, 3

12.

574/1

Kossuth L u. 12.


5

2, 3

13.

1122

Kossuth L. u. 13.


2

2

14.

599

Kossuth L. u. 20.


2

2, 3

15.

600

Kossuth L. u. 22.

10

7

2,3

16.

607

Kossuth L. u. 24.


4

2,3

17.

608

Kossuth L. u. 26.


1

2

18.

616

Kossuth L. u. 30.

4

7

2, 3

19.

1063/1

Kossuth L. u. 33.


1

2

20.

1042

Kossuth L. u. 41.

6

2

2

21.

774/10

Kossuth L. u. 42.

irodaház

2

22.

1041/2

Kossuth L. u. 43.

8

3

2

23.

1040

Kossuth L. u. 45.

irodaház

2

24.

449

Lovassy u. 2.

4

2

2, 3

25.

4810/1-2

Lőtéri út 1-23. (páratlan számozás)

12


1

26.

4069/1

Napsugár u. 8.

24


1

27.

2121

Rákóczi tér 12.


1

2

28.

1992

Sopron u. 2.


5

2, 3

29.

2048

Szalasztó u. 12.


2

2

30.

2040/2

Szalasztó u. 16.


1

2

31.

2055

Szalasztó u. 22.


1

2

Megjegyzés:  1 = épített lakásingatlanok

                        2 = stratégiai jelentőségű ingatlanok

                        3 = műemléki védettség alatt álló ingatlanok