Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 30 - 2019. 08. 31

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”Záró rendelkezések


2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                    (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                                   Ruzsics Ferenc

                     Dr. Horváth Teréz

                                     polgármester

                               jegyző