Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 05 - 2013. 10. 05
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdése alapján az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.1.§ A Rendelet 1. számú melléklete – védetté nyilvánított ingatlanok Keszthelyen – az alábbi új rendelkezéssel egészül ki:

„Sorszám:      Cím:                                        Hrsz.:  Területi védelem:            Egyedi védelem:

101.                 Tapolcai u. 45.                      4538                                                   RV

„Bikavezető” dombormű               2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző