Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról


Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdésében és a 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápakovácsi, 2017.május 22.


Burghardt Ferenc                        Bóka Istvánné
polgármester                            jegyző


A rendelet kihirdetve:
2017. május 26.

Bóka Istvánné
jegyző