Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 05. 31

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018 (V.30.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendeletének módosításárólPápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ 1. A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 19.694.115 Ft összeggel nőtt azaz 138.702.533 forint összegre változott az alábbiak szerint:

 • aa) működési költségvetési bevétel 15.845.871 forint összeggel nőtt, azaz 134.451.769 forint összegre változott

 • ab) belföldi finanszírozás bevételei összege 3.848.244 forint összeggel nőtt, azaz 4.250.764 Ft összegre változott. 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás 20.334.649 forint összeggel nőtt, azaz 176.254.182 forintra változott. 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 18.278.980 forinttal nőtt, azaz 146.697.858 forintra változott az alábbiak szerint:

 • személyi jelleg. kiadások 42.059.900 Ft + 4.274.179 Ft 46.334.079 Ft

 • munkaadót.terh.jár. 9.582.679 Ft + 764.305 Ft 10.346.984 Ft

 • dologi kiadások 40.945.263 Ft + 8.005.440 Ft 48.950.703 Ft

 • ellátottak pénzbeli jutt. 4.663.345 Ft - 1.484.000 Ft 3.179.345 Ft

 • egyéb műk.célú kiadások 28.771.960 Ft + 2.492.260 Ft 31.264.220 Ft

 • tartalék 2.395.731 Ft + 4.226.796 Ft 6.622.527 Ft 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.611.553 forinttal nőtt az alábbiak szerint

 • felújítási előirányzat 19.450.666 Ft +611.555 Ft 20.062.221 Ft

 • beruházási előirányzat 4.383.842 Ft + 999.998 Ft 5.383.840 Ft


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában szereplő belföldi finanszírozási kiadás 444.116 forinttal nőtt, azaz 4.110.263 Ft-ra változott


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege az alábbiak szerint változik:

 • költségvetési egyenleg - 36.911.115 Ft + 640.534 Ft - 37.551.649 Ft


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés f) pontjában szereplő tartalék összege 4.226.796 Ft-tal nő, azaz 6.622.527 Ft-ra, az általános tartalék összege 4.226.796 Ft-tal nő, azaz 6.472.527 Ft-ra változott.


2.§ 1. A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

 2. A rendelet 2.1.és 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.

 3. A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

 4. A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

 5. A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

 6. A rendelet 8.1. és 8.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. és 6.2. melléklete lép.3.§E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pápakovácsi, 2018. május 28.
Burghardt Ferenc                                                                    Bóka Istvánné

polgármester                                                                            jegyző
Kihirdetve: 2018. május 30.Bóka Istvánné

jegyzőMellékletek