Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 11 - 2017. 08. 11

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017 (VIII.10.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ 1. A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 7.453.629 Ft összeggel nőtt azaz 119.008.418 forint összegre változott az alábbiak szerint:
 • aa) működési költségvetési bevétel 7.051.109 forint összeggel nőtt, azaz 118.605.898 forint összegre változott

az 1) bekezdés az alábbi ab) ponttal egészül ki

 • ab) belföldi finanszírozás bevételei összege 402.520 forint összeg lett. 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás 8.464.344 forint összeggel nőtt, azaz 55.919.533 forintra változott. 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 3.677.982 forinttal nőtt, azaz 128.418.878 forintra változott az alábbiak szerint:
 • személyi jelleg. kiadások             41.994.700 Ft    +      65.200 Ft         42.059.900 Ft
 • munkaadót.terh.jár.                       9.572.300 Ft    +      10.379 Ft            9.582.679 Ft
 • dologi kiadások                            37.486.729 Ft    + 3.458.534 Ft         40.945.263 Ft
 • ellátottak pénzbeli jutt.                   6.301.250 Ft     - 1.637.905 Ft            4.663.345 Ft
 • egyéb műk.célú kiadások           28.675.000 Ft    +      96.960 Ft         28.771.960 Ft
 • tartalék                                              710.917 Ft    + 1.684.814 Ft            2.395.731 Ft 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 4.383.842 forinttal nőtt, azaz a következővel egészül ki
 • beruházási előirányzat                 4.383.842 Ft


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában szereplő belföldi finanszírozási kiadás 402.520 forinttal nőtt, azaz 3.666.147 Ft-ra változott


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege az alábbiak szerint változik:
 • költségvetési egyenleg             - 35.900.400 Ft            - 1.010.715 Ft         - 36.911.115 Ft


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdés f) pontjában szereplő tartalék összege 1.684.814 Ft-tal nő, azaz 2.395.731 Ft-ra, az általános tartalék összege 1.684.814 Ft-tal nő, azaz 2.245.731 Ft-ra változott.


 1. A Kr. 2.§ (5) bekezdésében szereplő térítési díjak az alábbiak szerint változtak:


 1. iskola                    556 Ft             + 29 Ft                        585 Ft


 • tízórai                    110 Ft                  0 Ft            110 Ft
 • ebéd                     336 Ft             + 29 Ft                        365 Ft
 • uzsonna                110 Ft                  0 Ft             110 Ft 1. óvoda                   450 Ft             + 25 Ft                        475 Ft


 • tízórai                      80 Ft                  0 Ft              80 Ft
 • ebéd                     290 Ft             + 25 Ft                        315 Ft
 • uzsonna                  80 Ft                  0 Ft              80 Ft
2.§ 1. A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
 2. A rendelet 2.1.és 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
 3. A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
 4. A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
 5. A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
 6. A rendelet 8.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


                                                              

3.§E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pápakovácsi, 2017. július 31.
                        Burghardt Ferenc                                                      Bóka Istvánné

                           polgármester                                                              jegyző
Kihirdetve: 2017.  augusztus 10.
           

                        Bóka Istvánné

                        jegyző
Mellékletek