Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásárólPápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbit rendeli el:A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

 1. Az Önkormányzat költségvetési szerve: Közös Önkormányzati Hivatal PápakovácsiAz önkormányzat zárszámadása

 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi zárszámadását

 a) 147.455.189 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 176.254.182 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 175.148.352 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 148.516.287 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

 1. 26.632.065 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet, míg a felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványának levezetését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat eredmény-levezetését a 6. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. melléklet adja meg.

4.§

(1) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


(2)A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 2 főben határozza meg.


(3)Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatást 2017. évben nem kapott.


(4) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2017. évben nem volt.


(5) Az önkormányzat 2017. évi működése során hitelt nem vett fel.


5.§


 1. Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


 1. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet mutatja be.6.§


 1. Az önkormányzat saját 2017. évi zárszámadását

 1. 144.454.789 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

 2. 170.995.753 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,

 3. 169.889.923 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 145.388.461 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

 4. 24.501.462 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését önkormányzati szinten a 10.1. melléklet mutatja be. 1. A Közös Hivatal 2017. évi zárszámadását

 1. 42.510.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

 2. 45.151.521 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

 3.  45.151.521 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 43.020.918 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

 4. 2.130.603 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.


 1. A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10.2. melléklet mutatja be.


 1. A Közös Hivatal eredmény levezetését 11. melléklet, a maradvány kimutatását a 12. melléklet, a vagyonkimutatását a 13. melléklet és az egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet mutatja be.


 1. A képviselőtestület a Közös Hivatal 2017. évre teljesített létszámkeretét 9 főben hagyja jóvá.Záró rendelkezések

 

7.§


 1. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet hatályát veszti.Pápakovácsi, 2018. május 28.

      Burghardt Ferenc                                                                   Bóka Istvánné    

polgármester                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:

2018. május 30.Bóka Istvánné

jegyző

Mellékletek