Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelete

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 21 - 2017. 09. 21

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.Helyi népszavazást község választópolgárai legalább 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.2.§.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
2017. szeptember 18.
Burghardt Ferenc                                                                         Bóka Istvánné

polgármester                                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. szeptember 20.Bóka Istvánné

jegyző