Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Hatályos: 2017. 07. 01 - 2017. 09. 20

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról


Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.


Helyi népszavazást Pápakovácsi község választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


  1. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével a  helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1/2007. (I.24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Pápakovácsi 2017. június 19.Burghardt Ferenc                                                                                    Bóka Istvánné

polgármester                                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. június 30.Bóka Istvánné

jegyző