Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 10/2016 (IX.14.)

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2016. 09. 15

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezésekA rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.


A rendelet hatálya2.§ A rendelet hatálya kiterjed a Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint  az iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre.II. Az egészségügyi alapellátás körzetei


A háziorvosi körzetek


3. § (1)Kállósemjén közigazgatási területén két, I-II számú, háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel. A körzetek székhelye: 4324. Kállósemjén, Kölcsey u. 2.


(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

                                             

                                               Fogorvosi körzet4. § (1) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Kállósemjén Nagyközség  Önkormányzatának közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 4324. Kállósemjén, Kölcsey u. 2.


(2) A fogorvosi körzethez tartozó közterületek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.Védőnői ellátás körzetei, valamint iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás5. § (1) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot. A körzetek székhelye: 4324. Kállósemjén, Kölcsey u. 2.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza

6. § (1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban két háziorvos és védőnő működik közre.

(2)  Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban részt vevő orvosokat és védőnőket, valamint  az általuk ellátott intézményt a 4. melléklet tartalmazza.


Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás


7. §   (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat társulás formájában, Nagykálló Város központi ügyeleti rendszerének keretében biztosítja.

Az ügyeleti ellátás székhelye: 4320. Nagykálló, Szabadság tér 13.


III. Záró rendelkezések8.  §    (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


         Belicza László                                                                     Pisákné Páll Ilona

          polgármester                                                                     címzetes főjegyző