Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 14/2014 (XI.28.)

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2015. 01. 01


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14. /2014.(XI.28. )

önkormányzati rendeletea magánszemélyek kommunális adójáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5.§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                                       

1.§   Az adó mértéke adótárgyanként: 8.000 Ft/év


(1) Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot, hogy a meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5.000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra, adótartozásra készpénzfizetést elfogadjon.


2.§  Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól:

  1. Kiscsere,
  2. Nemeserdő,
  3. Németháza,
  4. Újfalurét tanyai

település részen lévő építmények.


3.§ (1) Az adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.

      (2) Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adó megfizetésére részletfizetést, vagy fizetési halasztást engedélyez, amennyiben a fizetési nehézség átmeneti jellegű, s nem a kérelmezőnek felróható okból állt elő.

      (3)  Az (1) bekezdésben foglalt feltételek hiányában az adóhatóság törölheti a 5.000 forintot meg nem haladó adótartozást, ha annak nyilvántartása, behajtása érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne.

                                                                        

4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

       (2) Hatályát veszti a 13/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet.  


        

                     Belicza László                                                               Pisákné Páll Ilona

                     polgármester                                                                címzetes főjegyző                                                               

Mellékletek