Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 5/2017 (VII.7.)

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 07. 07

Kállósemjén Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (VII. 07.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25, azaz huszonöt százaléka kezdeményezte.  


2. § (1) Ez a rendelet 2017. július 07-én lép hatályba.


Kállósemjén, 2017. július 06.Belicza László                                    Pisákné Páll Ilona

polgármester   sk.                               címzetes főjegyző sk.