Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Enyingi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. § Ez a rendelet 2019. június 28. napján lép hatályba.
                Viplak Tibor s.k.                                                                Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s.k.

                  polgármester                                                                                 jegyzőKihirdetve: 2019. június 27.

                                                                                  

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s.k.

                                                                                                                   jegyző