Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2016. 09. 09

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.    Általános rendelkezések


1. §    A rendelet célja az üzletek éjszakai (22 óra és 06 óra közötti) nyitva tartásának szabályozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.

2. §[1] (1) A rendelet személyi hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó üzletekre üzemeltetőire terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelt személyi hatálya:


a)    az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására,
b)    a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységekre,
c)    a vendéglátásra,
d)   [2]


3. § A rendelet területi hatálya Enying Város közigazgatási területére terjed ki.

4. § [3] [4]A képviselő testület

a)    az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokkal kapcsolatban felügyeleti díjat nem vezet be,

b)    az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.


2.    Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása


5. § [5]A 2. § (1) bekezdésében meghatározott üzletek – a 6. §-ban foglalt kivétellel – vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 6 és este 22 óra között tarthatnak nyitva.


6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott üzletek december 31. és január 1. napján korlátozás nélkül nyitva tarthatnak.

3.    Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                              Viplak Tibor s.k.                                                       Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k. 

                                 polgármester                                                                           jegyző

[1]

Módosította a 12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelet

[2]

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelet

[3]

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelet

[4]

Kiegészítette a 27/2016. (IX.09.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította a 12/2016. (V.6.) önkormányzati rendelet