Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2017. 04. 04

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvosok és védőnők, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §(1) Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) három háziorvosi körzetben gondoskodik a háziorvosi ellátásról.

(2) Az (1) bekezdésben említett háziorvosi körzetek a következők:

a) I. számú háziorvosi körzet,

b) II. számú háziorvosi körzet,

c) III. számú háziorvosi körzet.

(3) Az I. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A II. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A III. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat két házi gyermekorvosi körzetben gondoskodik a házi gyermekorvosi ellátásról.

(2) Az (1) bekezdésben említett házi gyermekorvosi körzetek a következők:

a) I. számú házi gyermekorvosi körzet,

b) II. számú házi gyermekorvosi körzet.

(3) Az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A II. számú házi gyermekorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat két fogorvosi körzetben gondoskodik a fogorvosi alapellátásról.

(2) Az (1) bekezdésben említett fogorvosi körzetek a következők:

a) I. számú fogorvosi körzet,

b) II. számú fogorvosi körzet.

(3) Az I. számú fogorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A II. számú fogorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat három védőnői körzetben gondoskodik a védőnői ellátásról.

(2) Az (1) bekezdésben említett védőnői körzetek a következők:

a) I. számú védőnői körzet,

b) II. számú védőnői körzet,

c) III. számú védőnői körzet.

(3) Az I. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) A II. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) A III. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (a továbbiakban ügyeleti ellátás) körzethatára Enying város közigazgatási területe.

(2) Az ügyeleti ellátást végző szolgáltató feladat-ellátási megállapodást köthet más települési önkormányzatokkal. Ezek körzethatárát az adott települési önkormányzatok határozzák meg rendeleteikben.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás Enying város közigazgatási területére terjed ki.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 26/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

Enying, 2017. április 3.


                                Viplak Tibor s.k.                                                Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                 polgármester                                                                   jegyző 

Kihirdetve: 2017. április 3.

                                                                                                            Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k. 

jegyző