Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (IX.20.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VIII.1.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2020. 05. 13 - 2020. 05. 12

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018.(VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről


Egységes szerkezetben

Hatályos: 2020. június 1.Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.


1.  A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Nagyhalász Város közigazgatási területén vendéglátó üzletet üzemeltető egyéni vállalkozókra, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:


(a) olyan zártkörű rendezvény tartására alkalmas melegkonyhás vendéglátó üzletre, amely ténylegesen üzemelő főzőkonyhával rendelkezik, zártkörű rendezvény időtartama alatt, 

(b) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett vendéglátó üzletre,

(c) köznevelési intézményekben működő vendéglátó üzletekre, valamint az intézmények által megrendezésre kerülő rendezvényre,

(d) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazása során


1. Éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 06 óra közötti nyitva tartása,

2. Melegkonyhás vendéglátóhely: olyan vendéglátó üzlet, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése – alapvetően nyers és szükség esetén félkész termék kiegészítésével – történik oly módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség-és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az élelmiszer-ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű helyiségekkel rendelkezik,

3. Zártkörű rendezvény: Egy meghatározott időpontban, előre meghatározott céllal szervezett egyedi esemény, melyen kizárólag az arra meghívottak vesznek részt, mely konkrét rendezvény reklámozására nem került sor,3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje


3. §


(1) A vendéglátó üzletek naponta 22 óra és 530 óra között – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem tarthatnak nyitva.

(2) A településközponti vegyes lakóterület és mezőgazdasági terület halastó övezet besorolású területen üzemelő vendéglátó üzletek 24 óra és 530 óra között nem tarthatnak nyitva.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakára.


4. Záró rendelkezések


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésekor már működő vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles üzlete nyitvatartási rendjét e rendelet hatályba lépését követő 8 napon belül az e rendeletben meghatározottak szerint megállapítani.
                                        Orosz Károly Zsolt sk.                                                          dr. Laczják István sk.

                                            polgármester                                                                                jegyző