Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.30..) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2019. évo költségvetésérőlszóló, 1/2019. (II.13) számú ömkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01 - 2021. 03. 22

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. §.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.088.066.510 Ft

Költségvetési bevétellel

1.184.532.472 Ft

Költségvetési kiadással

96.465.962 Ft


Költségvetési hiánnyal (ebből: működési hiány: 85.610.594 Ft  felhalmozási hiány: 10.855.368 ft)

állapítja meg.


3. §.

(1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A R. 4.. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A R. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A R. 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A R. 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A R. 13. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A R. 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A R. 17. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A R. 18. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A R. 20. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) A R. 21. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) A R. 22. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) A R. 25. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) A R. 26. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.


3. §.


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.