Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2019. 08. 29

NAGYHALÁSZ VÁROS önkormányzata

 képviselő-testületének

5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

924.019.784 Ft

Költségvetési bevétellel1.033.894.037 Ft

Költségvetési kiadással


110.885.535 Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.,3.,4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7., 8. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10 - 25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.