Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 26 - 2016. 08. 31

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


22/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló


48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  1. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2016. augusztus 12.dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző

Kihirdetve: 2016. augusztus  25.

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző
Mellékletek