Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021 (I.6.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 07 - 2021. 01. 10

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének jogkörében eljáró

Sárbogárd Város Polgármesterének


1/2021. (I. 6.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:


1. § A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2021. évre, melynek mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.


2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2021. január 5.


Dr. Sükösd Tamás                                                     Dr. Venicz Anita

polgármester                                                        jegyző

Kihirdetve: 2021. január 6.                                                                                     Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                 jegyző