Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2020 (III.26..) önkormányzati rendelete

a sportról szóló 10/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 27 - 2020. 03. 29

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


8/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete


a sportról szóló 10/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § A sportról szóló 10/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2020. március 13.

Dr. Sükösd Tamás                                           Dr. Venicz Anita

                           polgármester                                              jegyző

Kihirdetve: 2020. március 26  .                                                          


 Dr. Venicz Anita

                                                                                                          jegyző
Mellékletek