Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Hatályos: 2015. 04. 24 - 2015. 04. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata

Képviselő-testületének


13/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete


a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezéséről


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.
Sárbogárd, 2015. április 10.
                                 Dr. Sükösd Tamás                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2015. április 23.


                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                     jegyző