Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 20- 2021. 01. 20

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.01.20.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben foglaltakra – a polgármester a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény” szövegrész helyébe az „a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény” lép.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 21. napjával.