Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete

3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01 - 2018. 02. 02Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli:


1. § A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2018. évre, melynek mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.


2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2018. január 19.

Dr. Sükösd Tamás                                                     Demeterné Dr. Venicz Anita

                                         polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetve: 2018. január 31.                                                

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                         jegyző