Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 24- 2020. 08. 24

Ófehértó Község Önkormányzata

Képviselő-testülete


6 /2020. (VIII.24.) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendelet módosításáról


1. §


A 2020.01.01. és 2020.06.30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


425.057.283 Ft-tal


Költségvetési kiadását


425.057.283 Ft-tal


módosítja  az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

2. §


Ófehértó Község  Önkormányzatának a 2/2020. (II.14.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

878.491.834 Ft

Költségvetési bevétellel

878.491.834 Ft

Költségvetési kiadással

 0 Ft

                    286.637.577 Ft

                   286.637.577 Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési (többlet)

             felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. §


Ófehértó Község Önkormányzatának a 2/2020. (II.14.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési rendelet módosításának részletezése


(1)   A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (2)  A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.           Simon József                                                          Boráné Hegedüs Erzsébet

           polgármester                                                                     mb. jegyző

Mellékletek